Agentúra SYNTÉZA – účtovnícke a ekonomické služby

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd, podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.

Kontaktné údaje
Agentúra SYNTÉZA – účtovnícke a ekonomické služby

SNP 129 965 01 Žiar nad Hronom

0915 859 501

chýba email