BYTSPOL, s.r.o.

Výkon správy bytových spoločenstiev na základe mandátnej zmluvy. Vedenie podvojného účtovníctva.

Kontaktné údaje
BYTSPOL, s.r.o.

A. Dubčeka 41 965 01 Žiar nad Hronom

0918 487 731

bytspol@bytspol.sk