Economy Group s.r.o.

Spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová a personálna agenda. Sprostredkovanie úverov, realít a účtovný dozor.

Kontaktné údaje
Economy Group s.r.o.

Buzica 365 044 73 Buzica

0903 468 000

xxeconomygroup@gmail.com