GMI, s.r.o.

Vedenie účtovníctva, ekonomické, podnikateľské a účtovné poradenstvo, faktoring a správa pohľadávok.

Kontaktné údaje
GMI, s.r.o.

Kukorelliho 58, 6601 Humenné

057 7750 092

ekonom@gmi.sk