Ing. Iveta Falisová – účtovníctvo

Poskytovanie účtovných služieb – vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie výkazov a účtovných kníh.

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Falisová – účtovníctvo

1.mája 136/27 073 01 Sobrance

0907 351 359

chýba email