Ing. Jozef Zolcer ZEUS – Zolcer ekonomické a účtovnícke služby

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vyhotovovanie daňových priznaní, poradenstvo v ekonomickej a právnej oblasti.

Kontaktné údaje
Ing. Jozef Zolcer ZEUS – Zolcer ekonomické a účtovnícke služby

SNP 220 991 11 Balog nad Ipľom

047 / 488 52 40

chýba email