Ing. Miroslav Bielik – MÁ DAŤ – DAL

Účtovné výkazy, spracovanie účtovnej agendy, poradenská činnosť pre podnikateľov.

Kontaktné údaje
Ing. Miroslav Bielik – MÁ DAŤ – DAL

M. Chrásteka 25 965 01 Žiar nad Hronom

045 / 672 50 53

madat@stonline.sk