Profi team – Ing. Branislav Rybjanský

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky. Poskytovanie poradenstva v tejto oblasti.

Kontaktné údaje
Profi team – Ing. Branislav Rybjanský

Zámocká 8, 90101 Malacky

034 7726 112

profiteam@stonline.sk