Prudentis s. r. o.

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy, spracovanie účtovných závierok, vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov.

Kontaktné údaje
Prudentis s. r. o.

Buzická 67 044 71 Čečejovce

0918 603 529

prudentis@prudentis.sk