Rosa-reklamná, obchodná, sprostredkovateľská agentúra – Miloslav Roubal

Prieskum trhu, spracovanie jednoduchého účtovníctva.

Kontaktné údaje
Rosa-reklamná, obchodná, sprostredkovateľská agentúra – Miloslav Roubal

M.R. Štefánika 2263, 02601 Dolný Kubín

chýba tel. číslo

chýba email