Tóthová Magdaléna, Mgr.

Vedenie účtovníctva. Daňové a finančné poradenstvo, poradenstvo pri zakladaní spoločností.

Kontaktné údaje
Tóthová Magdaléna, Mgr.

Zoltána Kodálya 769/29, 92401 Galanta

031 2333 705

tothovamagda@stonline.sk