ZEUS CONSULTING s.r.o.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, spracovanie miezd, poradenstvo.

Kontaktné údaje
ZEUS CONSULTING s.r.o.

K. Mikszátha 220 991 11 Balog nad Ipľom

047 / 488 51 61

info@zeusconsulting.sk